Verandering van missie.

Mission possible.

De wereld om mij heen is veranderd. Langzamerhand en sluipend zie ik allerlei maatregelen vanuit de politiek met beperking van financiele zekerheden. Ik hoor van effecten waar mensen helemaal niet bij stil staan. Er zijn steeds minder manuren nodig voor teveel arbeidskrachten waardoor massaontslagen.  Al deze signalen zetten mij aan het denken. Hoe krijgt Nederland en de individuele inwoner zijn financiën op orde als er alleen maar wordt gewacht totdat een ander wat doet? Veel mensen pakken geen eigen verantwoordelijkheid terwijl dat het enigste is wat werkelijk helpend is.

Geld verdampt.

Wist u dat de inflatie nu ongeveer 3 % is. De belasting over uw spaarcentjes is 1,5%. Sparen kost geld bij de bank en de rente is minder dan het belastingpercentage. Dat betekent dat het geld elk jaar zo`n  3 tot 4 % indampt en dus minder waard wordt.

Sociale zekerheid.

Wat vind je van het idee dat de AOW bij de grote vergrijzing van de grote groep naoorlogse babyboomers door steeds minder jongeren kan worden opgebracht? Hoe klinkt het dat pensioenen onder druk staan? Hoeveel mensen denken dat de politiek hiervoor wel een oplossing zal vinden? Opvallend is dat veel Nederlanders zelf geen verantwoordelijkheid nemen en het lef hebben om zelf de regie in handen te nemen. Op het moment dat iemand met een goed idee komt, gaat Nederland met de hakken in het zand en komt de starheid tevoorschijn vanuit een schijnveiligheid. Ideeën die in andere landen worden gebruikt, worden hier afgespiegeld als ongelofelijk dus niet waar of als spel. De veiligheid van mensen zit dus in het behoud van onveiligheid. Veel mensen beseffen niet dat dit een constante druk geeft en dat ze wennen aan de last die erbij hoort.

Teameffort

In plaats van het regiseren van het leven door politieke beslissingen is er echt wel iets te doen aan de financiele omstandigheden. Daar zijn oplossingen voor die veel mensen met lef al succesvol doen. Het betekent dat je de durf hebt om iets nieuw te beginnen en leert omgaan met voor- en tegenslagen. Er zijn middelen die je echt een eigen regie kunnen geven en waardoor er meer kans is op meer financiele vrijheid. Een belangrijke voorwaarde is dat je jezelf wilt helpen en daarna de ander die ervoor open staat. Geef het goede aan elkaar door en laat steeds meer mensen hiervan profiteren. Hoe mooi is het om iets weg te kunnen geven waarmee je ook een ander blij maakt.

Missie

Mijn missie voor 2014 is om de lichamelijke en financiele gezondheid van mensen te verhogen, in actie te komen en daardoor een andere inkomensstroom te genereren waardoor er een mentale vrijheid ontstaat. Ik deel heel graag het idee hierover met anderen en help om voor iedereen die vrijheid te genereren.  Ik bied je een kans aan en jij besluit die kans te pakken. Ik zoek enkele sterke persoonlijkheden met een open mind die weten dat je door delen kunt vermenigvuldigen. Keuzevrijheid is hieron leidend.

Ben je nieuwsgierig en heb je lef, dan neem je contact met me op. Ja zeggen kan altijd.

Jeroen Hensen

0616459872

Advertenties

Regiseer jouw eigen droom

Klein denken.

Op dit moment lijkt er een verlamming te zijn in de energiestroom. Iedereen is bezig om te beschermen wat ze hebben en te voorkomen dat ze iets verliezen wat ze later heel misschien nodig hebben. Opvallend is dat door het patroon van het uitgeven van geld. Mensen houden hun beurs dicht en sparen het geld voor slechtere tijden. Ze lijken niet meer te dromen en denken dat ze zichzelf beschermen door klein en in beperkingen te denken. Dit veroorzaakt verlamming in de energie en het gebrek aan plezier in de dingen van de dag. Toch geeft dromen een mooie energie.

Groot denken

Mensen die durven te dromen, hebben vaak veel meer plezier ook al komt de droom niet uit.  De lol zorgt voor een lach en deze lach zorgt voor pret-hormonen. het is bewezen dat deze lach voor de hersenen een signaal geven om deze hormonen aan te maken. Dit wordt “Facial feedback” genoemd. Die goede energie trekt vaak andere goede energie aan.

Regiseer jouw leven

Op dit moment zie ik dat er ook mensen zijn die de kracht hebben om hun droom werkelijkheid te laten worden. Als de focus maar sterk genoeg is, zijn mensen tot erg veel in staat. Hun gedrag wordt erop afgestemd en het resultaat komt steeds dichter bij. Juist dat gedrag is belangrijk om weer te ontwikkelen waardoor mensen zelfvertrouwen krijgen. Er zijn ook steeds meer hulpmiddelen op internet die mensen aan het werk zetten om de regie weer terug te pakken. Mensen kunnen werken aan bijvoorbeeld passief inkomen. Een manier van werken die te maken heeft met de kunst van enthousiast eigen ervaringen te delen met anderen. Je dupliceert zo energie en dat kan uitpakken in de vorm  van zelfs het genereren van geld.

Geld is vies

Een overtuiging die bij veel mensen speelt. Geld is de energie die je kunt gebruiken om te werken aan jouw dromen. Je hebt een doel om andere mensen te helpen en financiele vrijheid geeft je alle ruimte om aan deze droom te werken. Niet meer hoeven denken aan verdienen van geld maar de focus kunnen zetten op jouw passie voor en met anderen. Steeds meer mogelijkheden ontstaan om passief inkomen te vergaren. Voorbeelden hiervan zijn BannersBroker en een nieuw platform wordt Bonofa (Cube 7). Bedrijven die met het principe van marketing werken en die door jong en oud kunnen worden gedaan. Met jouw inspanning kun je goed voor jezelf zorgen en daardoor ook voor anderen. Is dat geen mooie grote droom? Geld is dus schone energie als je er het goede mee doet. Energie moet stromen en dat heb je voor een heel groot deel zelf in de hand.

Traumaopvang bij kinderen.

Kinderen met de effecten van een indrukwekkende ervaring.

Je hoeft niet groot en volwassen te zijn om hele indrukwekkende gebeurtenissen mee te maken. Ook op hele jonge kinderleeftijd kunnen kinderen hele heftige indrukken op doen. Dat kan al beginnen tijdens de zwangerschap van de moeder en ook tijdens en na de geboorte. Om een idee te geven van indrukwekkende ervaringen, volgen hieronder voorbeelden.

Traumatische ervaringen bij kinderen.

Een traumatische ervaring is voor een kind een ervaring en energie alsof het voor een leeuw heeft moeten vluchten. Gelukkig verwerken de meeste kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht door de ouders of verzorgers en zonder inschakeling van hulpverlening.  Bij  zo’n 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(-sen) in de volgende perioden:

1 Tijdens zwangerschap

De biologische basis van deze fase is de ervaring van de eenheid van de foetus met de moeder tijdens het bestaan in de baarmoeder. Als alles goed gaat, kunnen de omstandigheden van een ongeboren kind ideaal zijn, zodat volledig aan de behoefte van veiligheid kan worden voldaan. Het verlies tijdens de zwangerschap van een tweelingbroertje of zusje is hiervan een voorbeeld. Ook indrukwekkende ervaringen en sterke emoties van de moeder kunnen tijdens de zwangerschap worden overgedragen en na de bevalling door werken op het kind.

2  Na de geboorte

Voorbeelden van aanleidingen zijn lichamelijk en geestelijk geweld, (verkeers)ongeluk, seksueel misbruik, verwaarlozing (emotioneel, opvoedkundig), gezinsuitbreiding, heftige ruzies, verhuizing, plotseling verlies van een dierbare door een ongeval of een andere gebeurtenis, medische situaties zoals gezondheidsverandering ouders, pestervaringen, rampen.

Verschijnselen bij kinderen op deze ervaringen.

Net als bij volwassenen is het ook bij kinderen zo dat elk kind zijn eigen verwerkingsstijl heeft. Of zich problemen ontwikkelen en welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan, hangt af van meerdere factoren. Het ene kind lijkt er luchtig overheen te stappen zonder schadelijke gevolgen op de langere duur. Een ander kind is bij een gelijksoortige ervaring van slag en dit werkt ook lang na de schokkende ervaring door. Kinderen in verschillende leeftijdcategorieën hebben ook meer karakteristieke verschijnselen bij de klachten. Beelden, klanken, kleuren, geuren, geluiden en woorden kunnen het geheugen, de gevoelens en het daarin verborgen trauma weer oproepen.

Bij peuters en kleuters kun je hierbij verwarring, angstig gedrag, angst van scheiden, destructief gedrag, terugvallen op gedrag uit de eerdere ontwikkelingsperiode, agressie tegen komen.

Bij kinderen van de basisschoolleeftijd kun je zien; verminderde schoolprestaties, concentratieproblemen, agressieve of angstige fantasieën, onterechte schuldgevoelens, bezorgdheid over veiligheid, bezorgdheid om anderen.

Bij pubers en adolescenten zie je  problemen op school, schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid, schaamte voor afhankelijkheid van ouders, radicale gedragsveranderingen, gevaarlijk gedrag, neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen, toename van conflicten met ouders, alcohol- en/of drugsmisbruik, destructieve en agressieve fantasieën, angst om controle te verliezen over deze fantasieën, beperkt toekomstperspectief.                                                                     (bron: http://www.emdr.nl/emdrbijkinderen.htm)

Punten die van invloed zijn op verwerkingsstijl

Van enkele punten is de invloed op de verwerkingsstijl van het kind bekend.         – de aard van de indrukwekkende gebeurtenis                                                                        – hoe functioneerde het kind vóór de gebeurtenis(sen) in andere spannende situaties?
– wat is het karakter en temperament van het kind?
– de mate van handigheden van het kind om met nare ervaringen om te gaan
– de vaardigheid van ouders en andere gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
– de reacties van de ouders en andere gezinsleden op de indrukwekkende gebeurtenis (-sen)
– de reacties van het kind op de gebeurtenis en en de reactie aandacht van de ouders hierop naar het kind.

Mogelijkheden voor behandeling

In traumaverwerking is het in de 1e fase belangrijk om vooral als hulpverlener onbevooroordeeld alleen maar te luisteren naar het verhaal. De eerste reactie komt voort uit onder andere de adrenalineinjectie (stresshormoon) die mensen krijgen. Dat zorgt voor een super alertheid en de sterke behoefte in het delen van de ervaringen uit het gebeurde. In deze fase heeft het weinig tot geen zin om in te gaan op emoties. Laat de mensen in de spraakwaterval van beelden en gedachten de vrije loop gaan. Langzamerhand gaat deze fase en staat van alertheid over op een lichamelijke toestand waarin de beelden van het gebeuren minder nadrukkelijk worden en de gevoelens meer naar boven komen.

De 2e fase komen gevoelensen emoties komen meer op de voorgrond. Angst, verdriet, frustratie en andere emoties zoeken de uitweg. Iedereen heeft wel eens meegemaakt om in een acute stress-situatie te komen, daarin adequaat te reageren en daarna met knikkende knieën tot het besef te komen dat het wel erg spannend was.

In een 3e fase komt de splitsing tussen het wel of niet behandelen. Bij een gezonde verwerking verzwakken de gedachten, gevoelens en herinneringen en heeft de persoon geen begeleiding meer nodig. Bij een niet adequate verwerking ontstaan de bijverschijnselen zoals ze beschreven zijn het hoofdstukje over de verschijnselen. Als deze verschijnselen niet op tijd herkend worden dat bestaat er een kans op het ontstaan van een Post traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Ook bij kinderen is dit een risico. De neveneffecten kunnen tot heel lang na de indrukwekkende ervaring een negatieve invloed op het leven geven.

EMDR

Een behandeling die zich al vaak heeft bewezen is de EMDR. Mits door een professionele hulpverlener en met werkelijke aandacht toegepast, blijkt het effect bijzonder goed te zijn in bijna alle behandelingen. EMDR is als behandeling mogelijk wanneer het kind of de adolescent last heeft van problemen, waarvan wordt gedacht dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen. EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds ongeveer 2000. Als hulpmiddelen hierbij worden spelvormen en poppen of eventuele andere eigendommen van het kind een belangrijke rol spelen. De behandelaar heeft zelf ook voorwerpen die hulp bieden bij de behandeling zoals bv. grote poppen (living puppets) of handpoppen.

Deze behandeling kan goed worden aangevuld of ondersteund met vormen van rouwverwerking, beweging en muziek, het schrijven van een brief of dagboek, het maken van een collage of hele diverse expressievormen met ander materiaal.

http://latenttalent.nl/index.php/traumaopvang/

Eye Movement Desensitization & Reprocessing in Eindhoven

EMDR

Een afkorting die met zijn lengte nauwelijks overeenkomt met de intensiteit en werkzaamheid van een techniek die helpend is bij het goed verwerken van een traumatische gebeurtenis. Tijdens mijn opleiding heb ik gezien wat de mogelijkheden zijn en waarbij de de behandeling kan worden ingezet. Kinderen en volwassenen die een heftige gebeurtenis verwerken, doen dat met de talenten die ze al bezitten. Daarom reageert iedereen anders op een schokkende gebeurtenis. Mensen hebben de kracht om het te verwerken. Bij anderen loopt het als een rode draad door het leven en worden ze er regelmatig aan herinnerd. Dit kan bijvoorbeeld uitputting, nachtmerries, paniek, slaapprobleem, relatieprobleem, burnout , concentratieproblemenen/of stress als gevolg hebben.

Voorbeelden waarbij EMDR een bewezen middel is.

 • Geweld
 • Pesten
 • ernstige ziekte
 • verkrachting
 • ongeval
 • oorlogsgeweld
 • schokkende gebeurtenis tijdens uitvoeren beroep zoals bij politie, brandweer, GGD
 • incest
 • geestelijk misbruik
 • verlies van partner, kind, geliefden
 • huiselijk geweld misbruik
 • fysieke straffen
 • overlijden van kennis, familie, collega
 • huwelijksproblemen
 • ontslag
 • pensioen
 • ruzie
 • zwangerschap
 • hoge financiele druk

Al deze aanleidingen kunnen leiden tot gedrag wat tegen je werkt. Bekende gedragingen en ervaringen zijn het herbeleven, vermijdingsgedrag, verhoogde waakzaamheid, black out, herinneringsproblemen en angstvermijding.

Iemand die zich hierin herkend, heeft met EMDR een hele grote kans om het trauma alsnog goed te verwerken en energie te krijgen om gezond in het leven te staan. Voor meer informatie kunt u me bellen via 0616459872 of u kunt informatie vinden op mijn website  www.latenttalent.nl

Herkent u verschijnselen bij uzelf, geef uzelf dan deze behandeling.

Spelen met angst

Angst, nodig of niet?

Vakanties zijn voor mij periodes om eens lekker in het boek te duiken. Ooit ben ik met een boek van Eckart Tolle begonnen over leven in het NU. Het boek werd me te langdradig omdat ik constant herhalingen las van hetzelfde. Ik heb het boek toen weggelegd. Vlak voor de vakantie vond ik een kleine versie van dit grote boek en daardoor bleef ik geboeid. Met name de angst als onderwerp viel me op.

Angst en begeleiding

Hoeveel mensen die ik heb gecoacht in het verleden, gaven angst of vrees aan. Eckart Tolle stelt zelfs dat angst uiteindelijk een angst voor de dood is. Zelf kan ik het me voorstellen maar voor deze blog vind ik het te ver gaan. Wat mij wel raakte was dat angst vaak een reactie is op wat iemand in de toekomst misschien mee gaat maken. De effecten van opvoeding en opgedane ervaringen die ook in jouw hoofd zitten, zijn dan het referentiekader. Veel mensen hoor je hierover en als je dan vraagt of er NU een bedreigende situatie is, dan is het antwoord vaak ….NEE. En toch speelt de angst in jouw hoofd.

Wat is er nu aan de hand?

Vaak heb ik deze vraag gesteld en bijna even vaak zag ik mensen in gedachten naar de toekomst en het verleden gaan. Wat ze vergaten was de situatie waarin ze nu zaken met hun zintuigen te scannen. Het gaat dan om wat je in je lichaam voelt en erbuiten dingen ruikt, bekijkt,hoort of aanraakt.   Wat is het effect als mensen zich hiervan bewust worden? Ze merken dat er eigenlijk op dat moment niets aan de hand is dan wat ze nu horen, zien of voelen. Ze kunnen zichzelf niet pijnigen met mogelijk irreele gedachten en kunnen daardoor uit de maalstroom van energievretende gedachten komen. Het vraagt oefening en dat begint met het bewust worden dat je in het verleden of de toekomst denkt.

Bewustzijn

Op het moment dat je in de gaten hebt dat je jouw hoofd in de maalstroom zet, kun je dus kijken of je op dit moment de focus anders kunt zetten. Gebruik de zintuigen om bewust te zijn wat er in en om je heen gebeurt op dit moment. Het is namelijk het enige moment wat je hebt en wat bestaat. Het verleden is achter de rug en je bent geen helderziende van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Laat een angst niet werken als een selffulfilling prophesy. Het werkt hetzelfde als een boom die je probeert te ontwijken door naar de boom te blijven kijken. Daar knal je namelijk bovenop. Kijk naar de ruimte waar je veilig naartoe kunt en waar ruimte is om uit te wijken. Dat is ervaren wat er op dit moment speelt in werkelijkheid. Je kunt dit als reflex aanleren.

Spelen met angst

Een activiteit in het nu kan angst voorkomen voor iets wat in de toekomt misschien (niet) gebeurt.

Tijdens de vakantie ben ik samen met iemand gaan fietsen die ooit over de kop was geslagen met de fiets. Daardoor was er de angst om juist niet op een sportfiets en zeker niet in heuvels te gaan fietsen. De ervaring van het vallen met de kaakbreuk in combinatie met de angst dat het in de toekomst weer kon gebeuren zorgde voor het ontwijken van fietsen. Toch hebben we met opklimmende moeilijkheid kunnen genieten van het fietsen. Door hevig te genieten van de tocht en kleine angstjes te overwinnen, werd de lol steeds groter. Er gebeurde namelijk niets geks en langzaam stijgt dan weer het vertrouwen. Een manier om met angst om te gaan is dus juist dat doen wat je in jouw hoofd angstig maakt en dit onder begeleiding te doen. Daardoor word je bewust van jouw gedachtenpatroon en hoe deze je kan sabotteren. Het feit dat je kunt kiezen voor angst betekent dat je ook kunt kiezen voor de groei naar zelfvertrouwen. Daardoor worden jouw mogelijkheden en plezier weer groter.

Angst is een energievreter.

Ga genieten wat er nu gebeurt in plaats van wat er zou kunnen gebeuren. Angst is een soort oerinstinkt en de kunst is om die dan zodanig in te zetten dat het veel vervelende energie kost.  Gebruik angst als waarschuwing om alert te zijn en schakel dan weer over op wat nu de realiteit is. Misbruik het niet als energievreter. Dat is zonde.

Jippieee!!! vakantie

VAKANTIERITUELEN

Het bekende beeld van hollende blije kinderen die de school uit rennen. Het is vakantietijd en tijd om te ontspannen. Moeder heeft de afgelopen dagen gezwoegd want “we willen meteen weg want het zal wel druk worden en anders komen we niet op tijd in ons huisje aan…..” Vakantie is altijd de tijd van relax en ontspanning alhoewel…. Kinderen opvangen op school en ze willen volgens traditie op weg naar huis een vakantievierijsje. De koffers staan nog allemaal open want de sokjes en onderbroekjes moeten nog uit de was. Zijn de broodjes voor onderweg al gesmeerd en heeft manlief de bandenspanning gecontroleerd en de sapjes in de auto aangevuld want …in die hitte wil je toch geen pech krijgen.  Zijn alle paspoorten of  ID’s in de pocket? Zijn alle spelletjes en boeken al uitgezocht? Jemig de pemig. Vakantiestress of een ontspannen start.  Wie herkent zich hierin? En wie in het gezin maakt zich er het meeste druk over?

AANGEKOMEN OP DE CAMPING.

De stress van deze vakantieorganisatie en de thuisroutine dendert door in de beginperiode van de vakantie. Je voelt je ongelukkig als je op een stoel zit en als je denkt dat je even wil lezen. Het hoofd raast nog en je hebt geen rust in je kont. “Ik ga maar even opruimen in de caravan”.  “Lieveling, er is nog helemaal geen rommel en je hoeft nog niks op te ruimen” roept hij vanachter zijn krantje. “Probeer je te ontspannen….”  Pfffft.

Ik verwacht dat veel mensen dit beeld herkennen en elk jaar gebeurt toch weer hetzelfde. Zou het er dan bij horen of kan het anders. Ik verwacht dat het anders kan. Maar het idee kan nooit van mij komen omdat het niet jouw idee is.

REGISEREN DOOR TE VERDELEN

-Hoe kun je de voorbereiding ook relaxt laten lopen en vooral …. hoe zorg ik dat het een patroon blijft.                                                                                                                   -Hoe regiseer ik mezelf, man- of vrouwlief en de kinderen.                                       -Wie kan welke rol spelen en is juist goed in bepaalde onderdelen van het vakantieritueel.                                                                                                                              -Wie neemt de verantwoordelijkheid waarvoor?                                                   -Wanneer begint de voorbereiding?

De uitdaging is om met rust in jouw hoofd op vakantie te gaan zodat signalen als …..”Mam, wanneer zijn we er?” op een relaxt wijze gepareerd kunnen worden. Op welke creatieve ideeën kun je komen om met z’n allen de vakantiestart tot een succes te maken? Van mij krijg je geen oplossing maar wel de vraag om erover na te denken.

BON VOYAGE

Veel zonneschijn gewenst in jouw hoofd, hart, handen en aan de hemel.

Talent

Het woord wat in de coaching vaak wordt gezien als toverwoord. Inderdaad is dit vaak een ingang om de goede weg te vinden in jouw toekomst. Elk mens heeft zijn eigen aardigheden meegekregen en ook juist dingen die hij niet kan. Is dat erg. Wel als je er een probleem van maakt en niet als je van dat probleem juist een …ja daar is het woord weer…. talent van maakt. Een prachtig voorbeeld zie je in het volgende filmpje en kijk, luister goed of je vindt dat dit talent beperkt wordt door iets wat vaak als beperking wordt gezien. Soms heb je wat hulp nodig om ermee om te gaan. Maar als je dit hebt geleerd dan zie je wat je wel kan.

Formuleer nooit meer een wens met het woordje ‘NIET’