Tagarchief: gezondheidszorg

Geweldloze bejegening in de zorg

Een wens van mij is dat de gezondheidszorg insteekt op respectvolle en menslievende zorg.
Langzaam verschuift de zorg in de richting van efficientie en snelheid en is er voor communicatie met die patiënt steeds minder ruimte. De gezondheidszorg richt steeds meer op marktwerking en daarbinnen lijkt de communicatie steeds minder een rol te spelen. Toch lijkt het me dat de communicatie en bejegening naast een kwalitatief goede en deskundige zorg een onderdeel is waarop een patiënt zijn ziekenhuis gaat kiezen. De 3 H’s spelen een belangrijke rol. Het hoofd, hart en handenwerk in een ziekenhuis boeit en bindt gasten en geweldloze communicatie kan daar een geweldige rol in spelen. Het hart wordt toch steeds meer over het hoofd gezien en dat gaat op een bepaald moment mogelijk infarctverschijnselen geven. Dat wens ik de patiënt en de zorgers niet toe.

Ook in het coachingsvak gelden de 3 H’s. In deze relatie ben ik ook een hulpverlener. Hoe kan ik als coach afgestemd blijven als ik alleen maar denk en doe met de informatie en signalen van een client? Met mijn hart verbonden zijn naar de client zorgt voor afstemming. Dat kan in ernst zijn en ook in spiegeling, confrontatie en humor.  Het afgestemd zijn zorgt ervoor dat een interventie sneller goed geplaatst is. Het heeft alles te maken met respect, mededogen voor de client en wat er met hem of haar gebeurt. Coaching is mooi.

Advertenties